YIKILIRSIN!

Bu psikiyatrist & akademisyen Dr. David R. Hawkins’in ortaya çıkarttığı Bilinç Haritası. Hawkins, duyguların frekansını – kalibrasyonlarını ölçmüş ve haritalamış. Bu haritayı anladığınızda hayatınız her anlamda kalıcı bir şekilde değişecek. Çünkü bu kalibrasyonlar hayatınızı yaratıyor. Çünkü bu kalibrasyonlar sizi ya güçlü yapıyor ya da zayıf. Çünkü bu kalibrasyonlar sizi ya yükseltiyor ya da alçaltıyor.

Haritayı çok yalın şekilde açıklarsak; 200’ün üzeri kalibrasyon GÜÇTÜR, altı KUVVETTİR. Birçok insan öfke, gurur, suçluluk (suçlama) vb. duygularıyla kuvvet uygular. Kabul, mantık, sevgi, neşe vb. duygularında olanlar güçlerini kullanır.

Dr. Hawkins, “Bilinç Haritası” adlı kitabında şöyle diyor; Gücün sizi güçlü kılan, Kuvvet’in ise sizi zayıflatan şey olduğunu kabul etmek gerçekten de gereklidir. Bazı insanlar tarafından yanlışlıkla itaatkar olarak görülebilen sevgi, şefkat ve bağışlama aslında son derece güçlendiricidir. İntikam, yargılama ve kınama ise sizi kaçınılmaz olarak güçsüz kılar. Dolayısıyla, ahlaki doğruluk ne olursa olsun, uzun vadede zayıf olanın güçlü olana karşı galip gelemeyeceği basit klinik bir gerçektir. Zayıf olan kendiliğinden yıkılır. Türümüzün tarihi boyunca tüm büyük muallimler, hangi dilde, hangi zamanda olursa olsun, sadece tek bir şeyi tekrar tekrar öğretmişlerdir. Hepsi basitçe şunu söylemişlerdir; Güçlü çekiciler varken zayıf çekicilerden vazgeçin.

Olumsuz bir duyguya direnmek, sizi sıkışmış bir halde tutacaktır. Oysa olumsuz duyguları bırakmaya istekli olursanız daha özgür olursunuz ve sonunda çoğunlukla olumlu duyguları deneyimleyerek ölçekte yukarı çıkarsınız. Kişi yükseldikçe ve özgürleştikçe herkesin spiritüel uyanış, sevgi ve de bilinç büyümesi olarak adlandırdığı şey ortaya çıkar.

Çeşitli kılıflar altında karşı tarafa beslediğiniz/tutunduğunuz olumlu ya da olumsuz her duyguyla kendi hayatınızı yaratıyorsunuz. Dr. Hawkins’in şu sözünü unutmamalı; uzun vadede zayıf olanın güçlü olana karşı galip gelemeyeceği basit klinik bir gerçektir. Yani öfke, gurur vb. duyguları besleyenler, sevgi, neşe vb. duygularını taşıyanları yenemez. Bu tür düşük duygular kısa vadede kazandırıyor gibi görünebilir kişiye, ama er geç kişinin kendisini sıkıştırır ve yıkar. Güç her zaman kuvveti yener.

Sevgiler,
Ayça Akın
aycaakin.com | mindform.com.tr